រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលឃុំត្រពាំងរូង

លោកស្រី កង ឡាយ មេឃុំត្រពាំងរូង និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំបានចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋ ទើបសម្រាលកូន នៅមណ្ឌលសុខភាពត្រពាំងរូង

ស្រុកកោះកុង: រដ្ឋបាលឃុំត្រពាំងរូង ថ្ងៃទី២១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ លោកស្រី កង ឡាយ មេឃុំត្រពាំងរូង និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំបានចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋ ទើបសម្រាលកូន ឈ្មោះ សុង ផល្លា ភេទស្រី អាយុ ២១ ឆ្នាំ នៅមណ្ឌលសុខភាពត្រពាំងរូង ។ ប្រភព: សន សេង

លោក នុត ង៉ែត អនុភូមិ ដីទំនាប ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល ប្រជាការពារ និងសហការជាមួយមណ្ឌលសុខភាពត្រពាំងរូង បានចុះទៅយកកំដៅប្រជាពលរដ្ឋចូលមូលដ្ឋានឃុំ មានចំនួន ៤ នាក់ ស្ថិតនៅភូមិដីទំនាប…

ស្រុកកោះកុង: រដ្ឋបាលឃុំត្រពាំងរូង ថ្ងៃទី19 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2021 ក្រោមការចាត់តាំងរបស់ លោកស្រីមេឃុំត្រពាំងរូង លោក នុត ង៉ែត អនុភូមិ ដីទំនាប ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល ប្រជាការពារ និងសហការជាមួយមណ្ឌលសុខភាពត្រពាំងរូង បានចុះទៅយកកំដៅប្រជាពលរដ្ឋចូលមូលដ្ឋានឃុំ មាន...

លោកស្រី កង ឡាយ មេឃុំត្រពាំងរូង បានដឹកនាំ មេភូមិ ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល ប្រជាការពារ នឹងសហការជាមួយគ្រូពេទ្យមណ្ឌលសុខភាព បានចុះទៅយកកំដៅប្រជាពលរដ្ឋចូលមូលដ្ឋានឃុំត្រពាំងរូង

ស្រុកកោះកុង: រដ្ឋបាលឃុំត្រពាំងរូង ថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ លោកសី កង ឡាយ មេឃុំ បានដឹកនាំ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ មេភូមិ ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល ប្រជាការពារ នឹងសហការជាមួយគ្រូពេទ្យមណ្ឌលសុខភាព បានចុះទៅយកកំដៅប្រជាពលរដ្ឋចូលមូលដ្ឋានឃុំត្រពាំងរូង មានដូចខា...

លោកស្រី កង ឡាយ មេឃុំត្រពាំងរូង បានដឹកនាំ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ នឹងសហការជាមួយមណ្ឌលសុខភាព មេភូមិ និងប៉ុស្តិ៍នគរបាល កម្លាំងប្រជាការពារ បានចុះតាមដានសុខភាព និងវាស់កម្តៅកម្មករ ដែលចូលមកឃុំត្រពាំងរូង ដើម្បីជួសជុលផ្លូវ (ចាក់កៅស៊ូអ៊ុតផ្លូវលើស្ពានត្រពាំងរូង)

ស្រុកកោះកុង: រដ្ឋបាលឃុំត្រពាំងរូង នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ លោកស្រី កង ឡាយ មេឃុំត្រពាំងរូង បានដឹកនាំ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ នឹងសហការជាមួយមណ្ឌលសុខភាព មេភូមិ និងប៉ុស្តិ៍នគរបាល កម្លាំងប្រជាការពារ បានចុះតាមដានសុខភាព និងវាស់កម្តៅកម្មករ ដែលចូលមកឃុំត្រពាំង...

លោកស្រី កង ឡាយ មេឃុំត្រពាំងរូង បានដឹកនាំក្រុមការងារឃុំ ចុះ ផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីការទប់ស្កាត់រការរីករាលដាលនៃជំងឺវីកូវីដ 19 ឆ្លងចូលសហគមន៍

ស្រុកកោះកុង: រដ្ឋបាលឃុំត្រពាំងរូង ថ្ងៃទី១៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ តាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់លោកអភិបាលស្រុក លោកស្រី កង ឡាយ មេឃុំត្រពាំងរូងបានដឹកនាំ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ លោក មេភូមិ និងកម្លាំងចម្រុះ ចុះផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីការទប់ស្កាត់រការរីករាលដាលនៃជំងឺវីកូវីដ 1...

លោក អន ផៃវង្ស ជំទប់ទី១ឃុំត្រពាំងរូង បានដឹកនាំ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ មេភូមិកោះកុងក្នុង ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល ប្រជាការពារ នឹងសហការជាមួយមួយគ្រូពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពត្រពាំងរូងបានចុះទៅយកកំដៅប្រជាពលរដ្ឋចូលមូលដ្ឋានឃុំត្រពាំងរូង

ស្រុកកោះកុង: រដ្ឋបាលឃុំត្រពាំងរូង ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ លោក អន ផៃវង្ស ជំទប់ទី 1 បានដឹកនាំ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ មេភូមិកោះកុងក្នុង ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល ប្រជាការពារ នឹងសហការជាមួយមួយគ្រូពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពត្រពាំងរូងបានចុះទៅយកកំដៅប្រជាពលរដ្ឋចូលមូលដ្ឋាន...

លោកស្រី កង ឡាយ មេឃុំត្រពាំងរូងបានដឹកនាំក្រុមការងារសុខភាពឃុំ រួមមាន: លោក អន ផៃវង្ស ជំទប់ទី 1 លោកមេភូមិ ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល ប្រជាការពារ សហការជាមួយគ្រូពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពត្រពាំងរូងបានចុះទៅយកកំដៅប្រជាពលរដ្ឋចូលមូលដ្ឋានស្រុកកោះកុង

ស្រុកកោះកុង: រដ្ឋបាលឃុំត្រពាំងរូង ថ្ងៃទី14 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2021 លោកស្រី កង ឡាយ មេឃុំត្រពាំងរូងបានដឹកនាំក្រុមការងារសុខភាពឃុំ រួមមាន: លោក អន ផៃវង្ស ជំទប់ទី 1 លោកមេភូមិ ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល ប្រជាការពារ សហការជាមួយគ្រូពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពត្រពាំងរូងបានចុះទៅយ...

លោក ទូច សុវណ្ណ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំត្រពាំងរូង បានដឹកនាំក្រុមការងារសុខភាពឃុំចុះពិនិត្យនិងយកកំដៅប្រជាពលរដ្ឋ ០២នាក់ នៅភូមិត្រពាំងរូង

ស្រុកកោះកុង: រដ្ឋបាលឃុំត្រពាំងរូង ថ្ងៃទី09 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2021 លោក ទូច សុវណ្ណ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំបានដឹកនាំលោកមេភូមិត្រពាំងរូង ប្រជាការពារ និងសហការជាមួយគ្រូពេទ្យ មណ្ឌលសុខភាពត្រពាំងរូង បានចុះទៅយកកំដៅប្រជាពលរដ្ឋចូលមូលដ្ឋានឃុំត្រពាំងរូងចំនួន ០២នាក់ ឈ្មោះ ...

លោកស្រី កង ឡាយ មេឃុំត្រពាំងរូង បានផ្ដល់កាតវីងជូនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក្រីក្រ ០១ នាក់ នៅសាលាឃុំត្រពាំងរូង

ស្រុកកោះកុង: រដ្ឋបាលឃុំត្រពាំងរូង ថ្ងៃទី09 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2021 លោកស្រី កង ឡាយ មេឃុំត្រពាំងរូង នឹង លោក ខឹម ភុនសុវណ្ណ បានផ្ដល់កាតវីងជូនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក្រីក្រ ០១ នាក់ ឈ្មោះ ចាន់ ស្រីនឿន ភេទស្រីអាយុ ៣១ ឆ្នាំ មានទីលំនៅភូមិកោះកុងក្នុង នៅសាលាឃុំត្រពាំងរូ...

រដ្ឋបាលឃុំត្រពាំងរូង បានធ្វើការជួសជុលផ្លូវលំមួយខ្សែមានប្រវែង 500 ម៉ែត្រ ចូលភូមិដីទំនាប

ស្រុកកោះកុង: រដ្ឋបាលឃុំត្រពាំងរូង ថ្ងៃទី 09 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2021 រដ្ឋបាលឃុំត្រពាំងរូង បានធ្វើការជួសជុលផ្លូវលំមួយខ្សែមានប្រវែង 500 ម៉ែត្រ ចូលភូមិដីទំនាប ដែលការជួសជុលនេះ ជាថវិការបស់សប្បុរសជនឈ្មោះ យាប សុវណ្ណា (ម្ចាស់ផ្ទះត្រចៀកកាំ) ដែលបានឧបត្ថម្ភ ចំនួ...