រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជូនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ (អាយុចាប់ ពី ១៨ឆ្នាំឡើងទៅ)

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជូនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ (អាយុចាប់ ពី ១៨ឆ្នាំឡើងទៅ) ចាប់ពីថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ នេះតទៅ ដែលមានទីតាំងដូចខាងក្រោម :

អត្ថបទទាក់ទង