រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រមូលពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

ពន្ធលើមធ្យោបាយសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ ចាប់ផ្តើមប្រមូលហើយ!

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រមូលពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

លោក លោកស្រីអាចអញ្ជើញមកសាខាពន្ធដារខេត្តកោះកុង ឬធនាគារដៃគូរបស់អគ្គនាយដ្ឋានពន្ធដារ ដើម្បីបង់ពន្ធនេះបានរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ។

អត្ថបទទាក់ទង